โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 1-200 มีอะไรบ้าง ?

มาดูตัวประกอบของ 1-200 ของแต่ละจำนวนกันเลย

จำนวนนับตัวประกอบทั้งหมดตัวประกอบ
ที่เป็นจำนวนเฉพาะ
วิธีหาตัวประกอบ
11-👉 คลิก
21, 22👉 คลิก
31, 33👉 คลิก
41, 2, 42👉 คลิก
51, 55👉 คลิก
61, 2, 3, 62, 3👉 คลิก
71, 77👉 คลิก
81, 2, 4, 82👉 คลิก
91, 3, 93👉 คลิก
101, 2, 5, 102, 5👉 คลิก
111, 1111👉 คลิก
121, 2, 3, 4, 6, 122, 3👉 คลิก
131, 1313👉 คลิก
141, 2, 7, 142, 7👉 คลิก
151, 3, 5, 153, 5👉 คลิก
161, 2, 4, 8, 162👉 คลิก
171, 1717👉 คลิก
181, 2, 3, 6, 9, 182, 3👉 คลิก
191, 1919👉 คลิก
201, 2, 4, 5, 10, 202, 5👉 คลิก
211, 3, 7, 213, 7👉 คลิก
221, 2, 11, 222, 11👉 คลิก
231, 2323👉 คลิก
241, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 242, 3👉 คลิก
251, 5, 255👉 คลิก
261, 2, 13, 262, 13👉 คลิก
271, 3, 9, 273👉 คลิก
281, 2, 4, 7, 14, 282, 7👉 คลิก
291, 2929👉 คลิก
301, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 302, 3, 5👉 คลิก
311, 3131👉 คลิก
321, 2, 4, 8, 16, 322👉 คลิก
331, 3, 11, 333, 11👉 คลิก
341, 2, 17, 342, 17👉 คลิก
351, 5, 7, 355, 7👉 คลิก
361, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 362, 3👉 คลิก
371, 3737👉 คลิก
381, 2, 19, 382, 19👉 คลิก
391, 3, 13, 393, 13👉 คลิก
401, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 402, 5👉 คลิก
411, 4141👉 คลิก
421, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 422, 3, 7👉 คลิก
431, 4343👉 คลิก
441, 2, 4, 11, 22, 442, 11👉 คลิก
451, 3, 5, 9, 15, 453, 5👉 คลิก
461, 2, 23, 462, 23👉 คลิก
471, 4747👉 คลิก
481, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 482, 3👉 คลิก
491, 7, 497👉 คลิก
501, 2, 5, 10, 25, 502, 5👉 คลิก
511, 3, 17, 513, 17👉 คลิก
521, 2, 4, 13, 26, 522, 13👉 คลิก
531, 5353👉 คลิก
541, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 542, 3👉 คลิก
551, 5, 11, 555, 11👉 คลิก
561, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 562, 7👉 คลิก
571, 3, 19, 573, 19👉 คลิก
581, 2, 29, 582, 29👉 คลิก
591, 5959👉 คลิก
601, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 602, 3, 5👉 คลิก
611, 6161👉 คลิก
621, 2, 31, 622, 31👉 คลิก
631, 3, 7, 9, 21, 633, 7👉 คลิก
641, 2, 4, 8, 16, 32, 642👉 คลิก
651, 5, 13, 655, 13👉 คลิก
661, 2, 3, 6, 11, 22, 33, 662, 3, 11👉 คลิก
671, 6767👉 คลิก
681, 2, 4, 17, 34, 682, 17👉 คลิก
691, 3, 23, 693, 23👉 คลิก
701, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 702, 5, 7👉 คลิก
711, 7171👉 คลิก
721, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 722, 3👉 คลิก
731, 7373👉 คลิก
741, 2, 37, 742, 37👉 คลิก
751, 3, 5, 15, 25, 753, 5👉 คลิก
761, 2, 4, 19, 38, 762, 19👉 คลิก
771, 7, 11, 777, 11👉 คลิก
781, 2, 3, 6, 13, 26, 39, 782, 3, 13👉 คลิก
791, 7979👉 คลิก
801, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 802, 5👉 คลิก
811, 3, 9, 27, 813👉 คลิก
821, 2, 41, 822, 41👉 คลิก
831, 8383👉 คลิก
841, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 842, 3, 7👉 คลิก
851, 5, 17, 855, 17👉 คลิก
861, 2, 43, 862, 43👉 คลิก
871, 3, 29, 873, 29👉 คลิก
881, 2, 4, 8, 11, 22, 44, 882, 11👉 คลิก
891, 8989👉 คลิก
901, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 902, 3, 5👉 คลิก
911, 7, 13, 917, 13👉 คลิก
921, 2, 4, 23, 46, 922, 23👉 คลิก
931, 3, 31, 933, 31👉 คลิก
941, 2, 47, 942, 47👉 คลิก
951, 5, 19, 955, 19👉 คลิก
961, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 962, 3👉 คลิก
971, 9797👉 คลิก
981, 2, 7, 14, 49, 982, 7👉 คลิก
991, 3, 9, 11, 33, 993, 11👉 คลิก
1001, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 1002, 5👉 คลิก
1011, 101101👉 คลิก
1021, 2, 3, 6, 17, 34, 51, 1022, 3, 17👉 คลิก
1031, 103103👉 คลิก
1041, 2, 4, 8, 13, 26, 52, 1042, 13👉 คลิก
1051, 3, 5, 7, 15, 21, 35, 1053, 5, 7👉 คลิก
1061, 2, 53, 1062, 53👉 คลิก
1071, 107107👉 คลิก
1081, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54, 1082, 3👉 คลิก
1091, 109109👉 คลิก
1101, 2, 5, 10, 11, 22, 55, 1102, 5, 11👉 คลิก
1111, 3, 37, 1113, 37👉 คลิก
1121, 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 56, 1122, 7👉 คลิก
1131, 113113👉 คลิก
1141, 2, 3, 6, 19, 38, 57, 1142, 3, 19👉 คลิก
1151, 5, 23, 1155, 23👉 คลิก
1161, 2, 4, 29, 58, 1162, 29👉 คลิก
1171, 3, 9, 13, 39, 1173, 13👉 คลิก
1181, 2, 59, 1182, 59👉 คลิก
1191, 7, 17, 1197, 17👉 คลิก
1201, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 1202, 3, 5👉 คลิก
1211, 11, 12111👉 คลิก
1221, 2, 61, 1222, 61👉 คลิก
1231, 3, 41, 1233, 41👉 คลิก
1241, 2, 4, 31, 62, 1242, 31👉 คลิก
1251, 5, 25, 1255👉 คลิก
1261, 2, 3, 6, 7, 9, 14, 18, 21, 42, 63, 1262, 3, 7👉 คลิก
1271, 127127👉 คลิก
1281, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1282👉 คลิก
1291, 3, 43, 1293, 43👉 คลิก
1301, 2, 5, 10, 13, 26, 65, 1302, 5, 13👉 คลิก
1311, 131131👉 คลิก
1321, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 22, 33, 44, 66, 1322, 3, 11👉 คลิก
1331, 7, 19, 1337, 19👉 คลิก
1341, 2, 67, 1342, 67👉 คลิก
1351, 3, 5, 9, 15, 27, 45, 1353, 5👉 คลิก
1361, 2, 4, 8, 17, 34, 68, 1362, 17👉 คลิก
1371, 137137👉 คลิก
1381, 2, 3, 6, 23, 46, 69, 1382, 3, 23👉 คลิก
1391, 139139👉 คลิก
1401, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 35, 70, 1402, 5, 7👉 คลิก
1411, 3, 47, 1413, 47👉 คลิก
1421, 2, 71, 1422, 71👉 คลิก
1431, 11, 13, 14311, 13👉 คลิก
1441, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 72, 1442, 3👉 คลิก
1451, 5, 29, 1455, 29👉 คลิก
1461, 2, 73, 1462, 73👉 คลิก
1471, 3, 7, 21, 49, 1473, 7👉 คลิก
1481, 2, 4, 37, 74, 1482, 37👉 คลิก
1491, 149149👉 คลิก
1501, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75, 1502, 3, 5👉 คลิก
1511, 151151👉 คลิก
1521, 2, 4, 8, 19, 38, 76, 1522, 19👉 คลิก
1531, 3, 9, 17, 51, 1533, 17👉 คลิก
1541, 2, 7, 11, 14, 22, 77, 1542, 7, 11👉 คลิก
1551, 5, 31, 1555, 31👉 คลิก
1561, 2, 3, 4, 6, 12, 13, 26, 39, 52, 78, 1562, 3, 13👉 คลิก
1571, 157157👉 คลิก
1581, 2, 79, 1582, 79👉 คลิก
1591, 3, 53, 1593, 53👉 คลิก
1601, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 32, 40, 80, 1602, 5👉 คลิก
1611, 7, 23, 1617, 23👉 คลิก
1621, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54, 81, 1622, 3👉 คลิก
1631, 163163👉 คลิก
1641, 2, 4, 41, 82, 1642, 41👉 คลิก
1651, 3, 5, 11, 15, 33, 55, 1653, 5, 11👉 คลิก
1661, 2, 83, 1662, 83👉 คลิก
1671, 167167👉 คลิก
1681, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 21, 24, 28, 42, 56, 84, 1682, 3, 7👉 คลิก
1691, 13, 16913👉 คลิก
1701, 2, 5, 10, 17, 34, 85, 1702, 5, 17👉 คลิก
1711, 3, 9, 19, 57, 1713, 19👉 คลิก
1721, 2, 4, 43, 86, 1722, 43👉 คลิก
1731, 173173👉 คลิก
1741, 2, 3, 6, 29, 58, 87, 1742, 3, 29👉 คลิก
1751, 5, 7, 25, 35, 1755, 7👉 คลิก
1761, 2, 4, 8, 11, 16, 22, 44, 88, 1762, 11👉 คลิก
1771, 3, 59, 1773, 59👉 คลิก
1781, 2, 89, 1782, 89👉 คลิก
1791, 179179👉 คลิก
1801, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 36, 45, 60, 90, 1802, 3, 5👉 คลิก
1811, 181181👉 คลิก
1821, 2, 7, 13, 14, 26, 91, 1822, 7, 13👉 คลิก
1831, 3, 61, 1833, 61👉 คลิก
1841, 2, 4, 8, 23, 46, 92, 1842, 23👉 คลิก
1851, 5, 37, 1855, 37👉 คลิก
1861, 2, 3, 6, 31, 62, 93, 1862, 3, 31👉 คลิก
1871, 11, 17, 18711, 17👉 คลิก
1881, 2, 4, 47, 94, 1882, 47👉 คลิก
1891, 3, 7, 9, 21, 27, 63, 1893, 7👉 คลิก
1901, 2, 5, 10, 19, 38, 95, 1902, 5, 19👉 คลิก
1911, 191191👉 คลิก
1921, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 1922, 3👉 คลิก
1931, 193193👉 คลิก
1941, 2, 97, 1942, 97👉 คลิก
1951, 3, 5, 13, 15, 39, 65, 1953, 5, 13👉 คลิก
1961, 2, 4, 7, 14, 28, 49, 98, 1962, 7👉 คลิก
1971, 197197👉 คลิก
1981, 2, 3, 6, 9, 11, 18, 22, 33, 66, 99, 1982, 3, 11👉 คลิก
1991, 199199👉 คลิก
2001, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 2002, 5👉 คลิก
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇