โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 991 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 991 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 991 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 991 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 991 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 991
ตรวจคำตอบ
1 x 991

ตัวประกอบของ 991 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

991

วิธีแยกตัวประกอบของ 991 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 991 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 991 นั้นก็คือ 991
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 991

991
)991
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 991 คือ 991  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 9911 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 991

1แยกตัวประกอบของ 991 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 9911
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 991 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 991 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 991 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇