โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 990 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 990 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 990 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 990 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 990 ทั้งหมดมี 24 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 18, 22, 30, 33, 45, 55, 66, 90, 99, 110, 165, 198, 330, 495, 990
ตรวจคำตอบ
1 x 990
2 x 495
3 x 330
5 x 198
6 x 165
9 x 110
10 x 99
11 x 90
15 x 66
18 x 55
22 x 45
30 x 33

ตัวประกอบของ 990 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 4 ตัวดังนี้

2, 3, 5, 11

วิธีแยกตัวประกอบของ 990 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 990 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 990 นั้นก็คือ 2, 3, 5, 11
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 990

11
)990
5
)90
3
)18
3
)6
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 990 คือ 2 x 3 x 3 x 5 x 11  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 32 x 51 x 111 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 990

1แยกตัวประกอบของ 990 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 32 x 51 x 111
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 3 x 2 x 2 = 24
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 990 มีทั้งหมด 24 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 990 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇