โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 306 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 306 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 306 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 306 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 306 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 6, 9, 17, 18, 34, 51, 102, 153, 306
ตรวจคำตอบ
1 x 306
2 x 153
3 x 102
6 x 51
9 x 34
17 x 18

ตัวประกอบของ 306 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 17

วิธีแยกตัวประกอบของ 306 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 306 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 306 นั้นก็คือ 2, 3, 17
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 306

17
)306
3
)18
3
)6
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 306 คือ 2 x 3 x 3 x 17  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 32 x 171 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 306

1แยกตัวประกอบของ 306 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 32 x 171
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 17 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 3 x 2 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 306 มีทั้งหมด 12 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 306 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇