โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 299 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 299 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 299 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 299 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 299 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 13, 23, 299
ตรวจคำตอบ
1 x 299
13 x 23

ตัวประกอบของ 299 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

13, 23

วิธีแยกตัวประกอบของ 299 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 299 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 299 นั้นก็คือ 13, 23
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 299

23
)299
13
)13
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 299 คือ 13 x 23  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 131 x 231 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 299

1แยกตัวประกอบของ 299 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 131 x 231
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 13 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 23 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 299 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 299 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇