โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 296 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 296 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 296 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 296 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 296 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 8, 37, 74, 148, 296
ตรวจคำตอบ
1 x 296
2 x 148
4 x 74
8 x 37

ตัวประกอบของ 296 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 37

วิธีแยกตัวประกอบของ 296 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 296 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 296 นั้นก็คือ 2, 37
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 296

37
)296
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 296 คือ 2 x 2 x 2 x 37  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 23 x 371 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 296

1แยกตัวประกอบของ 296 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 23 x 371
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
  • 👉 37 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 4 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 296 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 296 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇