โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 992 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 992 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 992 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 992 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 992 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 8, 16, 31, 32, 62, 124, 248, 496, 992
ตรวจคำตอบ
1 x 992
2 x 496
4 x 248
8 x 124
16 x 62
31 x 32

ตัวประกอบของ 992 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 31

วิธีแยกตัวประกอบของ 992 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 992 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 992 นั้นก็คือ 2, 31
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 992

31
)992
2
)32
2
)16
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 992 คือ 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 31  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 25 x 311 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 992

1แยกตัวประกอบของ 992 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 25 x 311
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 5 ให้เอา 5 + 1 = 6
  • 👉 31 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 6 x 2 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 992 มีทั้งหมด 12 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 992 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇