โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 987 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 987 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 987 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 987 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 987 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 3, 7, 21, 47, 141, 329, 987
ตรวจคำตอบ
1 x 987
3 x 329
7 x 141
21 x 47

ตัวประกอบของ 987 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

3, 7, 47

วิธีแยกตัวประกอบของ 987 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 987 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 987 นั้นก็คือ 3, 7, 47
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 987

47
)987
7
)21
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 987 คือ 3 x 7 x 47  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 31 x 71 x 471 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 987

1แยกตัวประกอบของ 987 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 71 x 471
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 47 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 987 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 987 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇