โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 810 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 810 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 810 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 810 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 810 ทั้งหมดมี 20 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 27, 30, 45, 54, 81, 90, 135, 162, 270, 405, 810
ตรวจคำตอบ
1 x 810
2 x 405
3 x 270
5 x 162
6 x 135
9 x 90
10 x 81
15 x 54
18 x 45
27 x 30

ตัวประกอบของ 810 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 5

วิธีแยกตัวประกอบของ 810 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 810 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 810 นั้นก็คือ 2, 3, 5
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 810

5
)810
3
)162
3
)54
3
)18
3
)6
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 810 คือ 2 x 3 x 3 x 3 x 3 x 5  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 34 x 51 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 810

1แยกตัวประกอบของ 810 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 34 x 51
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 4 ให้เอา 4 + 1 = 5
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 5 x 2 = 20
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 810 มีทั้งหมด 20 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 810 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇