โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 521 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 521 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 521 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 521 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 521 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 521
ตรวจคำตอบ
1 x 521

ตัวประกอบของ 521 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

521

วิธีแยกตัวประกอบของ 521 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 521 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 521 นั้นก็คือ 521
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 521

521
)521
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 521 คือ 521  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 5211 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 521

1แยกตัวประกอบของ 521 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 5211
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 521 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 521 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 521 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇