โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 404 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 404 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 404 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 404 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 404 ทั้งหมดมี 6 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 101, 202, 404
ตรวจคำตอบ
1 x 404
2 x 202
4 x 101

ตัวประกอบของ 404 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 101

วิธีแยกตัวประกอบของ 404 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 404 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 404 นั้นก็คือ 2, 101
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 404

101
)404
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 404 คือ 2 x 2 x 101  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 22 x 1011 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 404

1แยกตัวประกอบของ 404 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 22 x 1011
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 101 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 = 6
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 404 มีทั้งหมด 6 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 404 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇