โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 401 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 401 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 401 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 401 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 401 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 401
ตรวจคำตอบ
1 x 401

ตัวประกอบของ 401 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

401

วิธีแยกตัวประกอบของ 401 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 401 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 401 นั้นก็คือ 401
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 401

401
)401
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 401 คือ 401  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 4011 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 401

1แยกตัวประกอบของ 401 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 4011
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 401 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 401 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 401 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇