โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 347 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 347 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 347 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 347 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 347 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 347
ตรวจคำตอบ
1 x 347

ตัวประกอบของ 347 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

347

วิธีแยกตัวประกอบของ 347 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 347 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 347 นั้นก็คือ 347
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 347

347
)347
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 347 คือ 347  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 3471 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 347

1แยกตัวประกอบของ 347 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 3471
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 347 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 347 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 347 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇