โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 317 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 317 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 317 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 317 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 317 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 317
ตรวจคำตอบ
1 x 317

ตัวประกอบของ 317 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

317

วิธีแยกตัวประกอบของ 317 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 317 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 317 นั้นก็คือ 317
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 317

317
)317
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 317 คือ 317  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 3171 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 317

1แยกตัวประกอบของ 317 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 3171
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 317 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 317 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 317 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇