โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 311 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 311 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 311 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 311 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 311 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 311
ตรวจคำตอบ
1 x 311

ตัวประกอบของ 311 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

311

วิธีแยกตัวประกอบของ 311 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 311 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 311 นั้นก็คือ 311
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 311

311
)311
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 311 คือ 311  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 3111 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 311

1แยกตัวประกอบของ 311 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 3111
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 311 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 311 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 311 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇