โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 308 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 308 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 308 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 308 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 308 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 7, 11, 14, 22, 28, 44, 77, 154, 308
ตรวจคำตอบ
1 x 308
2 x 154
4 x 77
7 x 44
11 x 28
14 x 22

ตัวประกอบของ 308 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 7, 11

วิธีแยกตัวประกอบของ 308 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 308 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 308 นั้นก็คือ 2, 7, 11
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 308

11
)308
7
)28
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 308 คือ 2 x 2 x 7 x 11  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 22 x 71 x 111 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 308

1แยกตัวประกอบของ 308 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 22 x 71 x 111
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 x 2 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 308 มีทั้งหมด 12 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 308 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇