โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 307 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 307 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 307 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 307 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 307 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 307
ตรวจคำตอบ
1 x 307

ตัวประกอบของ 307 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

307

วิธีแยกตัวประกอบของ 307 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 307 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 307 นั้นก็คือ 307
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 307

307
)307
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 307 คือ 307  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 3071 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 307

1แยกตัวประกอบของ 307 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 3071
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 307 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 307 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 307 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇