โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 293 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 293 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 293 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 293 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 293 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 293
ตรวจคำตอบ
1 x 293

ตัวประกอบของ 293 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

293

วิธีแยกตัวประกอบของ 293 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 293 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 293 นั้นก็คือ 293
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 293

293
)293
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 293 คือ 293  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 2931 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 293

1แยกตัวประกอบของ 293 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 2931
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 293 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 293 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 293 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇