โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 289 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 289 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 289 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 289 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 289 ทั้งหมดมี 3 ตัวดังนี้

1, 17, 289
ตรวจคำตอบ
1 x 289
17 x 17

ตัวประกอบของ 289 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

17

วิธีแยกตัวประกอบของ 289 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 289 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 289 นั้นก็คือ 17
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 289

17
)289
17
)17
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 289 คือ 17 x 17  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 172 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 289

1แยกตัวประกอบของ 289 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 172
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 17 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 = 3
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 289 มีทั้งหมด 3 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 289 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇