โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 997 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 997 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 997 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 997 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 997 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 997
ตรวจคำตอบ
1 x 997

ตัวประกอบของ 997 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

997

วิธีแยกตัวประกอบของ 997 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 997 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 997 นั้นก็คือ 997
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 997

997
)997
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 997 คือ 997  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 9971 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 997

1แยกตัวประกอบของ 997 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 9971
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 997 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 997 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 997 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇