โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 976 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 976 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 976 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 976 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 976 ทั้งหมดมี 10 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 8, 16, 61, 122, 244, 488, 976
ตรวจคำตอบ
1 x 976
2 x 488
4 x 244
8 x 122
16 x 61

ตัวประกอบของ 976 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 61

วิธีแยกตัวประกอบของ 976 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 976 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 976 นั้นก็คือ 2, 61
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 976

61
)976
2
)16
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 976 คือ 2 x 2 x 2 x 2 x 61  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 24 x 611 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 976

1แยกตัวประกอบของ 976 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 24 x 611
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 4 ให้เอา 4 + 1 = 5
  • 👉 61 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 5 x 2 = 10
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 976 มีทั้งหมด 10 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 976 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇