โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 971 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 971 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 971 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 971 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 971 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 971
ตรวจคำตอบ
1 x 971

ตัวประกอบของ 971 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

971

วิธีแยกตัวประกอบของ 971 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 971 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 971 นั้นก็คือ 971
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 971

971
)971
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 971 คือ 971  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 9711 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 971

1แยกตัวประกอบของ 971 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 9711
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 971 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 971 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 971 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇