โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 962 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 962 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 962 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 962 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 962 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 13, 26, 37, 74, 481, 962
ตรวจคำตอบ
1 x 962
2 x 481
13 x 74
26 x 37

ตัวประกอบของ 962 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 13, 37

วิธีแยกตัวประกอบของ 962 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 962 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 962 นั้นก็คือ 2, 13, 37
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 962

37
)962
13
)26
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 962 คือ 2 x 13 x 37  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 131 x 371 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 962

1แยกตัวประกอบของ 962 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 131 x 371
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 13 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 37 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 962 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 962 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇