โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 881 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 881 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 881 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 881 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 881 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 881
ตรวจคำตอบ
1 x 881

ตัวประกอบของ 881 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

881

วิธีแยกตัวประกอบของ 881 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 881 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 881 นั้นก็คือ 881
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 881

881
)881
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 881 คือ 881  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 8811 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 881

1แยกตัวประกอบของ 881 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 8811
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 881 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 881 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 881 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇