โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 877 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 877 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 877 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 877 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 877 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 877
ตรวจคำตอบ
1 x 877

ตัวประกอบของ 877 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

877

วิธีแยกตัวประกอบของ 877 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 877 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 877 นั้นก็คือ 877
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 877

877
)877
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 877 คือ 877  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 8771 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 877

1แยกตัวประกอบของ 877 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 8771
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 877 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 877 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 877 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇