โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 811 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 811 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 811 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 811 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 811 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 811
ตรวจคำตอบ
1 x 811

ตัวประกอบของ 811 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

811

วิธีแยกตัวประกอบของ 811 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 811 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 811 นั้นก็คือ 811
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 811

811
)811
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 811 คือ 811  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 8111 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 811

1แยกตัวประกอบของ 811 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 8111
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 811 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 811 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 811 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇