โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 803 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 803 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 803 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 803 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 803 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 11, 73, 803
ตรวจคำตอบ
1 x 803
11 x 73

ตัวประกอบของ 803 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

11, 73

วิธีแยกตัวประกอบของ 803 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 803 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 803 นั้นก็คือ 11, 73
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 803

73
)803
11
)11
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 803 คือ 11 x 73  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 111 x 731 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 803

1แยกตัวประกอบของ 803 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 111 x 731
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 73 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 803 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 803 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇