โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 539 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 539 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 539 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 539 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 539 ทั้งหมดมี 6 ตัวดังนี้

1, 7, 11, 49, 77, 539
ตรวจคำตอบ
1 x 539
7 x 77
11 x 49

ตัวประกอบของ 539 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

7, 11

วิธีแยกตัวประกอบของ 539 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 539 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 539 นั้นก็คือ 7, 11
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 539

11
)539
7
)49
7
)7
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 539 คือ 7 x 7 x 11  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 72 x 111 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 539

1แยกตัวประกอบของ 539 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 72 x 111
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 = 6
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 539 มีทั้งหมด 6 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 539 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇