โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 523 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 523 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 523 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 523 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 523 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 523
ตรวจคำตอบ
1 x 523

ตัวประกอบของ 523 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

523

วิธีแยกตัวประกอบของ 523 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 523 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 523 นั้นก็คือ 523
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 523

523
)523
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 523 คือ 523  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 5231 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 523

1แยกตัวประกอบของ 523 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 5231
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 523 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 523 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 523 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇