โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 406 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 406 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 406 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 406 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 406 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 7, 14, 29, 58, 203, 406
ตรวจคำตอบ
1 x 406
2 x 203
7 x 58
14 x 29

ตัวประกอบของ 406 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 7, 29

วิธีแยกตัวประกอบของ 406 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 406 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 406 นั้นก็คือ 2, 7, 29
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 406

29
)406
7
)14
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 406 คือ 2 x 7 x 29  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 71 x 291 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 406

1แยกตัวประกอบของ 406 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 71 x 291
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 29 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 406 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 406 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇