โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 405 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 405 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 405 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 405 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 405 ทั้งหมดมี 10 ตัวดังนี้

1, 3, 5, 9, 15, 27, 45, 81, 135, 405
ตรวจคำตอบ
1 x 405
3 x 135
5 x 81
9 x 45
15 x 27

ตัวประกอบของ 405 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

3, 5

วิธีแยกตัวประกอบของ 405 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 405 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 405 นั้นก็คือ 3, 5
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 405

5
)405
3
)81
3
)27
3
)9
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 405 คือ 3 x 3 x 3 x 3 x 5  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 34 x 51 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 405

1แยกตัวประกอบของ 405 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 34 x 51
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 4 ให้เอา 4 + 1 = 5
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 5 x 2 = 10
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 405 มีทั้งหมด 10 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 405 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇