โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 364 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 364 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 364 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 364 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 364 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 7, 13, 14, 26, 28, 52, 91, 182, 364
ตรวจคำตอบ
1 x 364
2 x 182
4 x 91
7 x 52
13 x 28
14 x 26

ตัวประกอบของ 364 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 7, 13

วิธีแยกตัวประกอบของ 364 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 364 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 364 นั้นก็คือ 2, 7, 13
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 364

13
)364
7
)28
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 364 คือ 2 x 2 x 7 x 13  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 22 x 71 x 131 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 364

1แยกตัวประกอบของ 364 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 22 x 71 x 131
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 13 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 x 2 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 364 มีทั้งหมด 12 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 364 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇