โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 363 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 363 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 363 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 363 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 363 ทั้งหมดมี 6 ตัวดังนี้

1, 3, 11, 33, 121, 363
ตรวจคำตอบ
1 x 363
3 x 121
11 x 33

ตัวประกอบของ 363 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

3, 11

วิธีแยกตัวประกอบของ 363 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 363 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 363 นั้นก็คือ 3, 11
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 363

11
)363
11
)33
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 363 คือ 3 x 11 x 11  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 31 x 112 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 363

1แยกตัวประกอบของ 363 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 112
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 3 = 6
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 363 มีทั้งหมด 6 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 363 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇