โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 359 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 359 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 359 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 359 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 359 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 359
ตรวจคำตอบ
1 x 359

ตัวประกอบของ 359 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

359

วิธีแยกตัวประกอบของ 359 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 359 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 359 นั้นก็คือ 359
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 359

359
)359
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 359 คือ 359  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 3591 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 359

1แยกตัวประกอบของ 359 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 3591
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 359 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 359 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 359 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇