โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 357 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 357 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 357 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 357 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 357 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 3, 7, 17, 21, 51, 119, 357
ตรวจคำตอบ
1 x 357
3 x 119
7 x 51
17 x 21

ตัวประกอบของ 357 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

3, 7, 17

วิธีแยกตัวประกอบของ 357 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 357 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 357 นั้นก็คือ 3, 7, 17
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 357

17
)357
7
)21
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 357 คือ 3 x 7 x 17  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 31 x 71 x 171 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 357

1แยกตัวประกอบของ 357 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 71 x 171
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 17 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 357 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 357 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇