โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 351 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 351 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 351 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 351 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 351 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 3, 9, 13, 27, 39, 117, 351
ตรวจคำตอบ
1 x 351
3 x 117
9 x 39
13 x 27

ตัวประกอบของ 351 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

3, 13

วิธีแยกตัวประกอบของ 351 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 351 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 351 นั้นก็คือ 3, 13
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 351

13
)351
3
)27
3
)9
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 351 คือ 3 x 3 x 3 x 13  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 33 x 131 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 351

1แยกตัวประกอบของ 351 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 33 x 131
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
  • 👉 13 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 4 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 351 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 351 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇