โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 349 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 349 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 349 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 349 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 349 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 349
ตรวจคำตอบ
1 x 349

ตัวประกอบของ 349 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

349

วิธีแยกตัวประกอบของ 349 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 349 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 349 นั้นก็คือ 349
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 349

349
)349
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 349 คือ 349  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 3491 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 349

1แยกตัวประกอบของ 349 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 3491
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 349 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 349 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 349 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇