โปรแกรมหาตัวประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวประกอบให้อัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 342 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 342 กันเลย

ตัวประกอบของจำนวนนับใดๆ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 342 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 342 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 342 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 6, 9, 18, 19, 38, 57, 114, 171, 342
ตรวจคำตอบ
1 x 342
2 x 171
3 x 114
6 x 57
9 x 38
18 x 19

ตัวประกอบของ 342 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 19

วิธีการแยกตัวประกอบ
การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนเฉพาะ

1. วิธีแยกตัวประกอบของ 342 ด้วยวิธีแผนภาพต้นไม้🌲

วิธีทำ
1หาตัวประกอบของจำนวนที่โจทย์กำหนดมา คือ 342 แล้วเลือกเอาตัวประกอบที่คูณกันได้ 342 เลือกมา 1 คู่
2พิจารณาว่าตัวประกอบ 1 คู่ที่เลือกมาเป็นจำนวนเฉพาะหรือยัง
3ถ้าตัวประกอบที่หาได้จำนวนใดยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะให้หาตัวประกอบของจำนวนนั้น และให้เลือกเอาตัวประกอบที่คูณกันได้จำนวนนั้นมา 1 คู่(ทำคล้ายๆกับข้อที่ 1)
4ทำแบบข้อที่ 2 และ 3 ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ตัวประกอบตัวสุดท้ายเป็นจำนวนเฉพาะ
5เอาตัวประกอบเฉพาะที่หาได้มาเขียนให้อยู่ในรูปการคูณก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 342
ตัวอย่างแผนภาพต้นไม้
 • 342
  • 18
   • 3
   • 6
    • 2
    • 3
  • 19

คำตอบจะขออนุญาตเขียนเรียงลำดับตัวเลขจากน้อยไปหามากค่ะเพื่อให้เกิดความสวยงามและง่ายต่อการทำความเข้าใจ
คำตอบ 342 สามารถแยกตัวประกอบได้เท่ากับ 2 x 3 x 3 x 19
หรือจะเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ = 21 x 32 x 191 หรือ 2 x 32 x 19 ✔

2. วิธีแยกตัวประกอบของ 342 ด้วยวิธีหารสั้น

วิธีทำ
1หาร 342 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 342 นั้นก็คือ 2, 3, 19
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดมาเขียนให้อยู่ในรูปการคูณก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 342

19
)342
3
)18
3
)6
2
)2
1
คำตอบ 342 สามารถแยกตัวประกอบได้เท่ากับ 2 x 3 x 3 x 19  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ = 21 x 32 x 191 หรือ 2 x 32 x 19 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 342

1แยกตัวประกอบของ 342 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 32 x 191
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
 • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
 • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
 • 👉 19 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 3 x 2 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 342 มีทั้งหมด 12 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 342 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇