โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 342 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 342 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 342 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 342 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 342 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 6, 9, 18, 19, 38, 57, 114, 171, 342
ตรวจคำตอบ
1 x 342
2 x 171
3 x 114
6 x 57
9 x 38
18 x 19

ตัวประกอบของ 342 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 19

วิธีแยกตัวประกอบของ 342 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 342 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 342 นั้นก็คือ 2, 3, 19
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 342

19
)342
3
)18
3
)6
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 342 คือ 2 x 3 x 3 x 19  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 32 x 191 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 342

1แยกตัวประกอบของ 342 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 32 x 191
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 19 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 3 x 2 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 342 มีทั้งหมด 12 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 342 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇