โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 282 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 282 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 282 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 282 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 282 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 6, 47, 94, 141, 282
ตรวจคำตอบ
1 x 282
2 x 141
3 x 94
6 x 47

ตัวประกอบของ 282 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 47

วิธีแยกตัวประกอบของ 282 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 282 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 282 นั้นก็คือ 2, 3, 47
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 282

47
)282
3
)6
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 282 คือ 2 x 3 x 47  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 31 x 471 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 282

1แยกตัวประกอบของ 282 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 31 x 471
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 47 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 282 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 282 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇