โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 975 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 975 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 975 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 975 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 975 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 3, 5, 13, 15, 25, 39, 65, 75, 195, 325, 975
ตรวจคำตอบ
1 x 975
3 x 325
5 x 195
13 x 75
15 x 65
25 x 39

ตัวประกอบของ 975 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

3, 5, 13

วิธีแยกตัวประกอบของ 975 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 975 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 975 นั้นก็คือ 3, 5, 13
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 975

13
)975
5
)75
5
)15
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 975 คือ 3 x 5 x 5 x 13  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 31 x 52 x 131 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 975

1แยกตัวประกอบของ 975 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 52 x 131
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 13 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 3 x 2 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 975 มีทั้งหมด 12 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 975 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇