โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 972 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 972 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 972 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 972 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 972 ทั้งหมดมี 18 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54, 81, 108, 162, 243, 324, 486, 972
ตรวจคำตอบ
1 x 972
2 x 486
3 x 324
4 x 243
6 x 162
9 x 108
12 x 81
18 x 54
27 x 36

ตัวประกอบของ 972 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 3

วิธีแยกตัวประกอบของ 972 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 972 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 972 นั้นก็คือ 2, 3
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 972

3
)972
3
)324
3
)108
3
)36
3
)12
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 972 คือ 2 x 2 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 22 x 35 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 972

1แยกตัวประกอบของ 972 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 22 x 35
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 5 ให้เอา 5 + 1 = 6
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 6 = 18
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 972 มีทั้งหมด 18 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 972 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇