โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 965 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 965 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 965 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 965 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 965 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 5, 193, 965
ตรวจคำตอบ
1 x 965
5 x 193

ตัวประกอบของ 965 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

5, 193

วิธีแยกตัวประกอบของ 965 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 965 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 965 นั้นก็คือ 5, 193
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 965

193
)965
5
)5
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 965 คือ 5 x 193  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 51 x 1931 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 965

1แยกตัวประกอบของ 965 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 51 x 1931
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 193 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 965 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 965 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇