โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 959 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 959 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 959 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 959 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 959 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 7, 137, 959
ตรวจคำตอบ
1 x 959
7 x 137

ตัวประกอบของ 959 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

7, 137

วิธีแยกตัวประกอบของ 959 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 959 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 959 นั้นก็คือ 7, 137
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 959

137
)959
7
)7
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 959 คือ 7 x 137  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 71 x 1371 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 959

1แยกตัวประกอบของ 959 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 71 x 1371
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 137 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 959 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 959 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇