โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 879 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 879 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 879 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 879 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 879 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 3, 293, 879
ตรวจคำตอบ
1 x 879
3 x 293

ตัวประกอบของ 879 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

3, 293

วิธีแยกตัวประกอบของ 879 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 879 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 879 นั้นก็คือ 3, 293
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 879

293
)879
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 879 คือ 3 x 293  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 31 x 2931 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 879

1แยกตัวประกอบของ 879 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 2931
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 293 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 879 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 879 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇