โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 828 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 828 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 828 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 828 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 828 ทั้งหมดมี 18 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 23, 36, 46, 69, 92, 138, 207, 276, 414, 828
ตรวจคำตอบ
1 x 828
2 x 414
3 x 276
4 x 207
6 x 138
9 x 92
12 x 69
18 x 46
23 x 36

ตัวประกอบของ 828 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 23

วิธีแยกตัวประกอบของ 828 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 828 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 828 นั้นก็คือ 2, 3, 23
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 828

23
)828
3
)36
3
)12
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 828 คือ 2 x 2 x 3 x 3 x 23  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 22 x 32 x 231 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 828

1แยกตัวประกอบของ 828 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 22 x 32 x 231
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 23 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 3 x 2 = 18
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 828 มีทั้งหมด 18 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 828 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇