โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 827 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 827 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 827 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 827 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 827 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 827
ตรวจคำตอบ
1 x 827

ตัวประกอบของ 827 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

827

วิธีแยกตัวประกอบของ 827 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 827 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 827 นั้นก็คือ 827
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 827

827
)827
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 827 คือ 827  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 8271 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 827

1แยกตัวประกอบของ 827 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 8271
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 827 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 827 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 827 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇