โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 814 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 814 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 814 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 814 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 814 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 11, 22, 37, 74, 407, 814
ตรวจคำตอบ
1 x 814
2 x 407
11 x 74
22 x 37

ตัวประกอบของ 814 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 11, 37

วิธีแยกตัวประกอบของ 814 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 814 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 814 นั้นก็คือ 2, 11, 37
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 814

37
)814
11
)22
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 814 คือ 2 x 11 x 37  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 111 x 371 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 814

1แยกตัวประกอบของ 814 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 111 x 371
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 37 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 814 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 814 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇