โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 801 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 801 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 801 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 801 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 801 ทั้งหมดมี 6 ตัวดังนี้

1, 3, 9, 89, 267, 801
ตรวจคำตอบ
1 x 801
3 x 267
9 x 89

ตัวประกอบของ 801 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

3, 89

วิธีแยกตัวประกอบของ 801 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 801 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 801 นั้นก็คือ 3, 89
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 801

89
)801
3
)9
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 801 คือ 3 x 3 x 89  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 32 x 891 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 801

1แยกตัวประกอบของ 801 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 32 x 891
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 89 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 = 6
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 801 มีทั้งหมด 6 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 801 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇