โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 800 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 800 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 800 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 800 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 800 ทั้งหมดมี 18 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 80, 100, 160, 200, 400, 800
ตรวจคำตอบ
1 x 800
2 x 400
4 x 200
5 x 160
8 x 100
10 x 80
16 x 50
20 x 40
25 x 32

ตัวประกอบของ 800 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 5

วิธีแยกตัวประกอบของ 800 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 800 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 800 นั้นก็คือ 2, 5
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 800

5
)800
5
)160
2
)32
2
)16
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 800 คือ 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 5 x 5  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 25 x 52 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 800

1แยกตัวประกอบของ 800 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 25 x 52
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 5 ให้เอา 5 + 1 = 6
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 6 x 3 = 18
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 800 มีทั้งหมด 18 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 800 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇