โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 720 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 720 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 720 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 720 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 720 ทั้งหมดมี 30 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 48, 60, 72, 80, 90, 120, 144, 180, 240, 360, 720
ตรวจคำตอบ
1 x 720
2 x 360
3 x 240
4 x 180
5 x 144
6 x 120
8 x 90
9 x 80
10 x 72
12 x 60
15 x 48
16 x 45
18 x 40
20 x 36
24 x 30

ตัวประกอบของ 720 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 5

วิธีแยกตัวประกอบของ 720 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 720 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 720 นั้นก็คือ 2, 3, 5
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 720

5
)720
3
)144
3
)48
2
)16
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 720 คือ 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 5  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 24 x 32 x 51 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 720

1แยกตัวประกอบของ 720 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 24 x 32 x 51
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 4 ให้เอา 4 + 1 = 5
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 5 x 3 x 2 = 30
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 720 มีทั้งหมด 30 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 720 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇